Projectes
Projectes i grups de treball de l'ACM

 

GRUP DE MALACOFAUNA INVASORA DE CATALUNYA

 

El Grup de Malacofauna Invasora de Catalunya de l'ACM està integrat per 2 persones, les quals duen a terme el projecte “MINVACAT: Mol·luscs Invasors de Catalunya”.

 

-Introducció:

Els estatuts de l’ACM recullen en l’article 2 com a objectius del col·lectiu “Qualsevol mena d’activitat relacionada amb el món de la Malacologia, des de l’estudi i la divulgació de temes relacionats amb els mol·luscs, fins el seu col·leccionisme”, i en l’article 3 que “l’àmbit d’acció territorial de la nostra associació será, principalment, tota la comunitat autónoma de Catalunya”. En el passat, i amb aquesta finalitat, es va constituir un grup de treball per tal de dur a terme el projecte “Molluscat: Mol·luscos Continentals de Catalunya”. Aquest tipus d’organització, recollida igualment als estatuts de l’associació, ha demostrat la seva eficàcia, amb la publicació de nombrosos treballs de referència sobre malacofauna catalana apareguts a la revista Spira.

El projecte “MINVACAT” nasqué de forma espontània i progressiva en el si de l’Associació Catalana de Malacologia (ACM) pels volts de l’any 2009, a partir de la col·laboració de diversos socis en la publicació de resultats sobre mol·luscos invasors a Catalunya. Joaquín López Soriano i Sergio Quiñonero Salgado varen manifestar, en assemblea general celebrada el dia 27 de febrer de 2016, la intenció de constituir-se formalment en grup de treball dins del si de l'ACM, amb l'objectiu de dur a terme el projecte MINVACAT. L'acrònim, que prové del nom del projecte ("Mol·luscs Invasors de Catalunya"), vol fer èmfasi en la disminució (o minva) de biodiversitat causada per la presència d'espècies invasores.

Com s’ha demostrat a diverses publicacions, la invasió per espècies al·lòctones constitueix un dels principals perills per la conservació de la biodiversitat, només superat per la destrucció dels hàbitats.  Aquesta problemàtica és sovint difícil d’abordar per manca de coneixements i dades de camp fiables, tant en l’àmbit de la malacologia com a d’altres grups d’organismes. Durant els darrers anys, els membres d’aquest grup hem publicat alguns articles sobre aquesta temàtica, però la quantitat de feina per fer és encara enorme, ja queel problema sembla créixer dia a dia. Això impulsà a la constitució del nou grup de treball, anomenat “Grup de Malacofauna Invasora de Catalunya” (GMIC), que fou aprovada per unanimitat, en considerar-se que els objectius del projecte MINVACAT s’ajustaven plenament als objectius de l’Associació (especificats en l’Article 2 dels Estatuts; vegeu també més amunt).

 

-Objectius:

 

El projecte MINVACAT té com a principal objectiu l’aprofundiment en el coneixement de la malacofauna invasora a Catalunya, incloent tant els mol·luscos terrestres com els dulciaqüícoles i els marins. Això es concreta en els punts següents:

 

-Identificar les espècies al·lòctones i invasores de la nostra malacofauna.

 

-Realitzar estudis de camp per conèixer la seva distribució i l’evolució de les seves poblacions al llarg del temps.

 

-Estudiar els posibles efectes adversos d’aquestes introduccions sobre la fauna autòctona malacològica i els ecosistemes.

 

- Divulgar aquests coneixements a través d’Spira, la revista de l’ACM, en forma d'articles de recerca, notes curtes, o articles de revisió, així com al web de l'ACM.

 

-Participants:

 

El projecte MINVACAT és dut a terme pels membres del “Grup de Malacofauna Invasora de Catalunya” de l’ACM, integrat per Joaquín López Soriano i Sergio Quiñonero Salgado. El primer exercirà de coordinador i enllaç amb la Junta Directiva, tot enviant resums d’activitats i de resultats periòdicament. Es tracta, tanmateix, d’un projecte obert a la participació de tots els socis, que podrán aportar dades o integrar-se en el grup de treball per a col·laborar-hi més activament.


A més, és la intenció dels membres del grup crear una pàgina web integrada al web de l’ACM, en el que es difondran els resultats d’aquest projecte, amb actualitzacions permanents, per a donar a conèixer la problemàtica de les espècies invasores i el seu impacte, tot servint alhora com a eina d’identificació mitjançant fitxes individuals per a cada espècie o tàxon.

 

-Publicacions dels membres del grup prèvies a la seva constitució formal:

 

*Holyoak, D.T., Holyoak, G.A., Torres Alba, J.S., da Costa Mendes, R.M. & Quiñonero Salgado, S. (2013). Succinea (Calcisuccinea) sp., an American land-snail newly established in Portugal and Spain (Gastropoda: Succineidae). Iberus, 31: 27-39.

 

*López Soriano, J. (2011). Presencia de un nuevo bivalvo invasor, Anadara transversa (Say, 1822) (Bivalvia: Arcidae) en las costas catalanas. Spira, 4(1-2): 85-87. [PDF]

 

*López Soriano, J. (2013). Invasiones y extinciones malacológicas: Evidencias del declive presente de la biodiversidad global. Spira, 5(1-2): 81-90. [PDF]

 

*López Soriano, J. & Quiñonero Salgado, S. (2014). Primeras citas de diversos moluscos marinos alóctonos en el Delta del Ebro (Cataluña, España). Spira, 5(3): 149-151. [PDF]

 

*López Soriano, J. & Quiñonero Salgado, S. (2015). Seis nuevos gasterópodos marinos alóctonos en el delta del Ebro (Cataluña, España). Spira, 5(4): 201-203. [PDF]

 

*López Soriano, J. & Quiñonero Salgado, S. (2016). Malacofauna alóctona asociada a la acuicultura marina. Spira, 6(1-2): 67-77.

 

*López Soriano, J., Quiñonero Salgado, S. & Tarruella, A. (2009). Presencia de poblaciones estables de un inmigrante lessepsiano, Fulvia fragilis (Forsskal in Niebuhr, 1775), en el Delta del Ebro (Cataluña, España). Spira, 3(1-2): 53-58. [PDF]

 

*López Soriano, J., Quiñonero Salgado, S. & Tarruella, A. (2009). Presencia masiva de Pomacea cf. canaliculata (Lamarck, 1822) (Gastropoda: Ampullariidae) en el Delta del Ebro (Cataluña, España). Spira, 3(1-2): 117-121. [PDF]

 

*López Soriano, J., Quiñonero Salgado, S. & Tarruella, A. (2010). Primera cita de Eastonia rugosa (Helbling, 1799) (Bivalvia: Mactridae) en las costas catalanas. Spira, 3(3-4): 197-200. [PDF]

 

*Martín Álvarez, J.F., Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2016). Primeras citas de Pseudosuccinea columella (Say, 1817) (Gastropoda: Lymnaeidae) para Andalucía. Spira, 6(1-2): 87-88.

 

*Navarro Barrachina, S., López Alabau, A., Pérez Ferrer, A., Ruiz Jarillo, R. & Quiñonero Salgado, S. (2012). Sobre la presencia de Polygyra cereolus (Mühlfeldt, 1816) (Gastropoda: Polygyridae) en España. Spira, 4(3-4): 169-170. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2013). Moluscos dulceacuícolas invasores del Delta del Ebro (Cataluña, España). Spira, 5(1-2): 59-71. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Moluscos continentales del delta del Ebro (Cataluña, España). Spira, 5(3): 121-132. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Presencia de Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) en el bajo Ebro (Cataluña). Spira, 5(3): 139-141. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J: (2014). Observaciones sobre las puestas de Pomacea maculata Perry, 1810 (Gastropoda: Ampullariidae) en el delta del Ebro. Spira, 5(3): 143-145. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Presencia de Assiminea grayana Fleming, 1828 (Gastropoda: Assimineidae) en viveros de Cataluña. Spira, 5(3): 147-148. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2015). Nuevos datos de Hawaiia minuscula (Binney, 1841) (Gastropoda: Pristilomatidae) para Cataluña. Spira, 5(4): 193-194. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2015). Presencia de Monilearia phalerata (Webb et Berthelot, 1833) (Gastropoda: Cochlicellidae) en un vivero de Cataluña. Spira, 5(4): 195-196. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2015). Nuevas citas de Polygyra cereolus (Mühlfeldt, 1816) (Gastropoda: Polygyridae) en Cataluña. Spira, 5(4): 199-200. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2016). Revisión del género Corbicula von Mühlfeld, 1811 (Bivalvia: Corbiculidae) en el Baix Empordà (NE península Ibérica). Spira, 6(1-2): 29-39.

 

*Quiñonero Salgado, S. & Ruiz Jarillo, R. (2011). Primera cita de Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Helicidae) para Cataluña. Spira, 4(1-2): 83-84. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S., López Alabau, A. & García Meseguer, A.J. (2010). Nuevas localidades de Helix lucorum (Linnaeus, 1758) para la península Ibérica. Spira, 3(3-4): 193-195. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J., Ruiz Jarillo, R., Torres Alba, J., López Alabau, A., Martínez-Ortí, A., Holyoak, D.T., Holyoak, G.A. & Costa Mendes, R.M. (2013). Primeras citas de Hawaiia minuscula (Binney, 1840) (Gastropoda: Pristilomatidae) en la península Ibérica. Spira, 5(1-2): 99-101. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J. & Ruiz Jarillo, R. (2014). Nuevas citas de Zonitoides arboreus (Say, 1816) (Gastropoda: Gastrodontidae) en la península Ibérica. Spira, 5(3): 133-135. [PDF]

 

*Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J., Ruiz Jarillo, R., López Alabau, A. & Pérez Ferrer, A. (2014). Nuevas citas de Planorbella duryi (Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbidae) para España. Spira, 5(3): 133-135. [PDF]

 

*Ruiz Jarillo, R. & Quiñonero Salgado, S. (2010). Presencia de Melanoides tuberculatus (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) en l'Aldea (el Baix Ebre, Cataluña, España). Spira, 3(3-4): 141-147. [PDF]


-Publicacions del grup:

 

Projectes Fons Bibliogràfic Qui Som
Activitats Galeria Membres
Publicacions Contacte Estatuts

Envia els teus comentaris:

Spira Fes-te Soci
Butlletí Adreces

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

Entitat adherida a la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN).

Museu de Ciències Naturals de Barcelona.